WELKOM BIJ FOODSERVICE ALLIANCE

De Belgische foodservicemarkt ontwikkelt zich binnen een economisch spanningsveld dat globaal verschuift van winst naar waarde. Marktinzicht en verfrissende inspiratie worden daarbij steeds crucialer om als bedrijf beter te kunnen worden. Goede organisaties beseffen dat degelijke marktkennis toepasbaar maken tot in de kern van sales- en marketingafdelingen dé kritische succesfactor van hun business wordt.

De manier waarop we kennis ontwikkelen en samenwerken met anderen verandert fundamenteel. In de huidige netwerk- en informatiesamenleving gaan immers andere regels gelden. Door krachten met elkaar te verenigen ontstaat synergie. We zijn ervan overtuigd dat door kennis te delen niemand iets verliest. Wel integendeel! In onze huidige kenniseconomie concurreer je op inhoud en is leren en openstaan voor anderen belangrijk…

Foodservice Alliance wil SAMEN met alle schakels in de foodserviceketen hoogwaardige marktkennis ONTWIKKELEN en DELEN. We bieden inzicht en inspiratie aan mensen en organisaties die beter willen renderen in de wereld van eten en drinken.

Volg ons op facebook, Linkedin en Twitter! Ontdek het kennisnetwerk voor professionals in foodservice!

FacebookLinkedinTwitter